Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och Utbildning (21)

  • Arbetsintyg inför validering

   computerperson

   En värdering av kunskaper och färdigheter.

   En värdering av kunskaper och färdigheter.

   Till tjänstenchevron_right
  • Beställning av lunch till elever på De la Gardiegymnasiet

   computerperson

   Här kan du beställa lunch för elever på DLG.

   Här kan du beställa lunch för elever på DLG.

   Till tjänstenchevron_right
  • Busskort Gymnasieelev - ansökan

   computerperson

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om busskort för gymnasieelever.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om busskort för gymnasieelever.

   Till tjänstenchevron_right
  • Inackorderingstillägg - ansökan

   computerperson

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att beviljas inackorderingstillägg ska du vara antagen genom så kallad förstahandsmottagning eller till riksrekryterande kommunal utbildning

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att beviljas inackorderingstillägg ska du vara antagen genom så kallad förstahandsmottagning eller till riksrekryterande kommunal utbildning

   Till tjänstenchevron_right
  • Internetbaserade studier - ansökan

   computer

   På Campus Västra Skaraborg erbjuder vi både telebildsända och helt nätbaserade kurser på gymnasienivå. Du har möjligheten att studera hos oss, följa föreläsningar tillsammans med andra kursdeltagare och till exempel arbeta i grupper.

   På Campus Västra Skaraborg erbjuder vi både telebildsända och helt nätbaserade kurser på gymnasienivå. Du har möjligheten att studera hos oss, följa föreläsningar tillsammans med andra kursdeltagare och till exempel arbeta i grupper.

   Till tjänstenchevron_right
  • Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

   computer

   Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

   Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kontrakt för lån av personlig dator, elevskåp och medier från bibliotek - DLG

   computerperson

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna personlig dator, elevskåp och medier från bibliotek under den tid som hen är elev på De la Gardiegymnasiet.

   Här godkänner du som vårdnadshavare villkoren för att ditt barn får låna personlig dator, elevskåp och medier från bibliotek under den tid som hen är elev på De la Gardiegymnasiet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kursavbrott - Campus Västra Skaraborg

   computerperson

   I denna e-tjänst kan du anmäla kursavbrott för dig som studerar på Campus Västra Skaraborg.

   I denna e-tjänst kan du anmäla kursavbrott för dig som studerar på Campus Västra Skaraborg.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ledighet grundskola/grundsärskola - ansökan

   För att nå utbildningens mål är elevens närvaro av yttersta vikt. Vi uppmanar därför till att ledighet förläggs till läsårets lovdagar. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter maximalt 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.(Skollagen 7 kap 18§)

   För att nå utbildningens mål är elevens närvaro av yttersta vikt. Vi uppmanar därför till att ledighet förläggs till läsårets lovdagar. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter maximalt 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.(Skollagen 7 kap 18§)

   Till tjänstenchevron_right
  • Lovplats i fritidshem - ansökan

   computerperson

   Vill du ha skolbarnomsorg för ditt barn enbart under lovet? Du kan, i mån av plats, erbjudas plats i fritidshem. Ansök om lovplats i samband med att den ordinarie platsen sägs upp. Du ansöker sedan om lovplats inför varje lov senast en månad före önskad placering. Lovplatsen debiteras med 100kr per dag som du ansökt om, även om platsen inte utnyttjas. Avgiften för lovplats kan aldrig överstiga maxavgiften per månad.

   Vill du ha skolbarnomsorg för ditt barn enbart under lovet? Du kan, i mån av plats, erbjudas plats i fritidshem. Ansök om lovplats i samband med att den ordinarie platsen sägs upp. Du ansöker sedan om lovplats inför varje lov senast en månad före önskad placering. Lovplatsen debiteras med 100kr per dag som du ansökt om, även om platsen inte utnyttjas. Avgiften för lovplats kan aldrig överstiga maxavgiften per månad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Prövning i kurs Vuxenutbildning - ansökan

   computerperson

   Prövning i kurs Vuxenutbildning - ansökan 

   Prövning i kurs Vuxenutbildning - ansökan 

   Till tjänstenchevron_right
  • Skolval, grundskolan

   launch

   Ansökan om förskoleklass och grundskola i Lidköpings kommuns regi.
   Här kan du som vårdnadshavare göra en skolvalsansökan. Kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun.
   Du som gjort en ansökan och fått erbjudande om plats, kan tacka ja eller nej till platsen här.

   Ansökan om förskoleklass och grundskola i Lidköpings kommuns regi.
   Här kan du som vårdnadshavare göra en skolvalsansökan. Kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun.
   Du som gjort en ansökan och fått erbjudande om plats, kan tacka ja eller nej till platsen här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Språkval inför åk 6 - moderna språk - ansökan

   computerperson

   Här gör du ditt val av modernt språk inför årskurs 6

   Här gör du ditt val av modernt språk inför årskurs 6

   Till tjänstenchevron_right
  • Studieintyg - beställning

   computerperson

   I denna e-tjänst kan du beställa studieintyg från Campus Västra Skaraborg.

   I denna e-tjänst kan du beställa studieintyg från Campus Västra Skaraborg.

   Till tjänstenchevron_right
  • Tango lärplattform

   launch

   Tango är ett pedagogiskt IT-verktyg för barn, elever, medarbetare, skolledare och vårdnadshavare inom förskola och grundskola i Lidköpings kommun.

   Tango är ett pedagogiskt IT-verktyg för barn, elever, medarbetare, skolledare och vårdnadshavare inom förskola och grundskola i Lidköpings kommun.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Bidrag och Stipendier (15)

  • Bidrag för kulturarrangemang, produktioner och program - ansökan

   computerperson

   Bidraget kan sökas av föreningar som arrangerar publik kulturell verksamhet som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler. Bidragets storlek baseras på arrangemangets kostnader. Bidrag kan sökas löpande eller för ett år i taget.

   Bidraget kan sökas av föreningar som arrangerar publik kulturell verksamhet som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler. Bidragets storlek baseras på arrangemangets kostnader. Bidrag kan sökas löpande eller för ett år i taget.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bidrag för lokalt kulturarv - ansökan

   computerperson

   Bidraget kan sökas av föreningar som gör en insats för att synliggöra, bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och lokala kulturhistoriska värden. Bidraget gäller inte byggnadsantikvariska insatser.

   Bidraget kan sökas av föreningar som gör en insats för att synliggöra, bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och lokala kulturhistoriska värden. Bidraget gäller inte byggnadsantikvariska insatser.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bidrag för renoveringar - ansökan

   computerperson

   Föreningar kan söka stöd till nyanläggning eller underhållsarbete på fastigheter/anläggningar som ägs av föreningen.

   Föreningar kan söka stöd till nyanläggning eller underhållsarbete på fastigheter/anläggningar som ägs av föreningen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bidrag för utveckling - ansökan

   computerperson

   Bidrag för utveckling kan sökas för särskilda satsningar i syfte att utveckla och förbättra föreningens arbete gällande exempelvis samverkan och nya målgrupper.

   Bidrag för utveckling kan sökas för särskilda satsningar i syfte att utveckla och förbättra föreningens arbete gällande exempelvis samverkan och nya målgrupper.

   Till tjänstenchevron_right
  • Hållbarhetspriset - föreningsnominering

   computer

   Här kan du nominera en förening till pris för hållbar utveckling.

   Här kan du nominera en förening till pris för hållbar utveckling.

   Till tjänstenchevron_right
  • Hållbarhetspriset - företagsnominering

   computer

   Här kan du nominera ett företag till pris för hållbar utveckling.

   Här kan du nominera ett företag till pris för hållbar utveckling.

   Till tjänstenchevron_right
  • Socialt arbete, föreningsbidrag - ansökan

   computerperson

   I denna e-tjänst kan du som ansöka om föreningsbidrag vid socialt arbete för innevarande år.

   För att kunna få föreningsbidrag från social- och arbetsmarknadsnämnden ska följande vara uppfyllt ifråga om föreningen: Föreningen ska bedriva frivilligt socialt arbete som syftar till att – främja människor ekonomiska och sociala trygghet, – jämlikhet i levnadsvillkor och – aktivt deltagande i samhällslivet och rikta sig till målgrupper inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

   I denna e-tjänst kan du som ansöka om föreningsbidrag vid socialt arbete för innevarande år.

   För att kunna få föreningsbidrag från social- och arbetsmarknadsnämnden ska följande vara uppfyllt ifråga om föreningen: Föreningen ska bedriva frivilligt socialt arbete som syftar till att – främja människor ekonomiska och sociala trygghet, – jämlikhet i levnadsvillkor och – aktivt deltagande i samhällslivet och rikta sig till målgrupper inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ungdomspeng - ansökan

   computer

   Bor du i Lidköping, är mellan 12-25 år och vill anordna ett arrangemang i kommunen kan du ansöka om ett ekonomiskt stöd för att genomföra det här.

   Bor du i Lidköping, är mellan 12-25 år och vill anordna ett arrangemang i kommunen kan du ansöka om ett ekonomiskt stöd för att genomföra det här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ungdomspeng - utvärdering

   computer

   Utvärdering av arrangemang som utnyttjat ungdomspeng.

   Utvärdering av arrangemang som utnyttjat ungdomspeng.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Bygga, Boende och Miljö (21)

  Visa alla

  Kommun och politik (10)

  Visa alla

  Stöd och Omsorg (6)

  Synpunkter och medborgarförslag (3)

  Trafik och Gator (4)

  Uppleva och Göra (19)

  Visa alla

  Överförmyndare och god man (18)

  Visa alla