Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och Utbildning (15)

  • Arbetsintyg inför validering

   computerperson

   En värdering av kunskaper och färdigheter.

   En värdering av kunskaper och färdigheter.

   Till tjänstenchevron_right
  • Busskort Gymnasieelev - ansökan

   computerperson

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om busskort för gymnasieelever.

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om busskort för gymnasieelever.

   Till tjänstenchevron_right
  • Inackorderingstillägg - ansökan

   computerperson

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att beviljas inackorderingstillägg ska du vara antagen genom så kallad förstahandsmottagning eller till riksrekryterande kommunal utbildning

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att beviljas inackorderingstillägg ska du vara antagen genom så kallad förstahandsmottagning eller till riksrekryterande kommunal utbildning

   Till tjänstenchevron_right
  • Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

   computer

   Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

   Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ledighet grundskola/grundsärskola - ansökan

   För att nå utbildningens mål är elevens närvaro av yttersta vikt. Vi uppmanar därför till att ledighet förläggs till läsårets lovdagar. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter maximalt 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.(Skollagen 7 kap 18§)

   För att nå utbildningens mål är elevens närvaro av yttersta vikt. Vi uppmanar därför till att ledighet förläggs till läsårets lovdagar. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter maximalt 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.(Skollagen 7 kap 18§)

   Till tjänstenchevron_right
  • Musikskola - anmälan

   computerperson

   Välkommen att göra ditt instrumentval till Musikskolan!
    
   Det här är en ansökan för elever som vill börja spela ett instrument eller sjunga.

   Välkommen att göra ditt instrumentval till Musikskolan!
    
   Det här är en ansökan för elever som vill börja spela ett instrument eller sjunga.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skolskjuts - ansökan

   computerperson

   Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskola och gymnasiesärskola.

   Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskola och gymnasiesärskola.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skolval, grundskolan

   launch

   Ansökan om förskoleklass och grundskola i Lidköpings kommuns regi.
   Här kan du som vårdnadshavare göra en skolvalsansökan. Kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun.
   Du som gjort en ansökan och fått erbjudande om plats, kan tacka ja eller nej till platsen här.

   Ansökan om förskoleklass och grundskola i Lidköpings kommuns regi.
   Här kan du som vårdnadshavare göra en skolvalsansökan. Kontakta Lidköpings kommun innan du gör ansökan om eleven eller någon av vårdnadshavarna är bosatt i annan kommun.
   Du som gjort en ansökan och fått erbjudande om plats, kan tacka ja eller nej till platsen här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Tillägg till ansökan vård- och omsorgsutbildning

   computerperson

   Tillägg till ansökan vård- och omsorgsutbildning

   Tillägg till ansökan vård- och omsorgsutbildning

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Bidrag och Stipendier (11)

  • Bidrag för lokalt kulturarv - ansökan

   computerperson

   Bidraget kan sökas av föreningar som gör en insats för att synliggöra, bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och lokala kulturhistoriska värden. Bidraget gäller inte byggnadsantikvariska insatser.

   Bidraget kan sökas av föreningar som gör en insats för att synliggöra, bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och lokala kulturhistoriska värden. Bidraget gäller inte byggnadsantikvariska insatser.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bidrag för renoveringar - ansökan

   computerperson

   Föreningar kan söka stöd till nyanläggning eller underhållsarbete på fastigheter/anläggningar som ägs av föreningen.

   Föreningar kan söka stöd till nyanläggning eller underhållsarbete på fastigheter/anläggningar som ägs av föreningen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bidrag för samlingslokaler - ansökan

   computerperson

   Bidraget kan sökas av föreningar som äger en egen samlingslokal. En förening kan få ett bidrag för hyran/driften under förutsättning att lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och att andra föreningar kan hyra lokalen till en skälig kostnad.

   Bidraget kan sökas av föreningar som äger en egen samlingslokal. En förening kan få ett bidrag för hyran/driften under förutsättning att lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och att andra föreningar kan hyra lokalen till en skälig kostnad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bidrag för viss aktivitet - ansökan

   Bidrag för viss aktivitet eller förlustgaranti kan sökas av förening eller organisation för offentliga aktiviteter och arrangemang.

   Bidrag för viss aktivitet eller förlustgaranti kan sökas av förening eller organisation för offentliga aktiviteter och arrangemang.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ungdomspeng - utvärdering

   computer

   Utvärdering av arrangemang som utnyttjat ungdomspeng.

   Utvärdering av arrangemang som utnyttjat ungdomspeng.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Bygga, Boende och Miljö (15)

  Visa alla

  Kommun och politik (8)

  Visa alla

  Stöd och Omsorg (5)

  Synpunkter och medborgarförslag (2)

  Trafik och Gator (3)

  Uppleva och Göra (13)

  Visa alla

  Överförmyndare och god man (17)

  Visa alla