Hållbarhetspriset - föreningsnominering

LÄS MER

Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling

Lidköpings vision är: Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun. 
 
Kommunens politiska beslut och arbetet i de kommunala verksamheterna skall utgå från principerna för hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
 
Hållbarhetsbegreppet brukar delas upp i tre dimensioner: 

  • Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om oss människor. Om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.
  • Miljömässig hållbarhet utgör de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning, klimatpåverkan och annan miljöbelastning.
  • Ekonomisk hållbarhet är medlet för att skapa ett hållbart samhälle både på kort och på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet handlar om hushållning med ekonomiska, materiella och mänskliga resurser. 

För att uppmuntra föreningar till att arbeta för ökad hållbarhet har kommunen instiftat ”Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling”. Priset delas ut årligen och går till en förening som har gjort något särskilt för hållbar utveckling i en eller helst flera av dimensionerna.
 
Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kr till en förening.
 
Ansökan
Kommunen tar emot förslag på föreningar som under året gjort något särskilt för hållbar utveckling. Vem som helst kan lämna in förslag med motivering till kommunen. Det går självklart bra att föreslå sin egen förening.
 
Ansökan till föreningspriset skall vara inlämnad senast 16 april. Vinnarna utses sedan av en jury bestående av kommunens miljö- och klimatutskott. Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet.
 
Kriterier för bedömning

Juryns bedömning handlar om att premiera föreningar som har gjort något särskilt för hållbar utveckling. Juryn gör en helhetsbedömning av förslagen utifrån: 

  • Social hållbarhet
  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Långsiktighet
  • Förebild för andra

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa