Planbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förändring av gällande detaljplan är endast aktuellt om det räcker med en mindre revidering av planen för att möjliggöra det önskade projektet, i övrigt gäller ny planläggning. För information om gällande detaljplaner, kontakta Samhällsbyggnad/Plan, Lidköpings kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa