Strategisk byggdialog - boka möte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strategisk byggdialog är en tjänst riktad till dig som exploatör, byggherre eller som har ett företag som förvaltar och utvecklar fastigheter. Den är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är ditt företag som bestämmer vad samtalet ska handla om.
 
Vem har hand om byggdialogen?

  • Chef Bygg
  • Chef Tillväxt
     

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa