Bidrag för lokalt kulturarv - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget kan sökas av föreningar som gör en insats för att synliggöra, bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och lokala kulturhistoriska värden. Bidraget gäller inte byggnadsantikvariska insatser.

För mer information, läs på kommunens hemsida.

För att kunna söka detta bidrag måste föreningen vara godkänd som stödberättigad förening. Här ansöker du om att bli stödberättigad!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa