Blomlådor för bättre säkerhet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansöka om blomlådor

Sedan flera år tillbaka finns möjlighet att ställa ut blomlådor på bostadsgator i
kommunen. Ett långsiktigt mål med trafiksäkerhetsarbetet i bostadsområden är att
skapa en fysisk miljö som innebär låga hastigheter överallt där fotgängare och
bilister måste samsas om vägen.
 
Att ge boende möjlighet att sätta ut blomlådor under sommaren, den del av året då
barnen vistas mest ute, är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna om att sänka
hastigheten där boende känner en oro för sina barn. Blomlådorna är ett sätt att få
en högre trafiksäkerhet som utgår från barnens behov.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa