Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Vara - Essunga - Grästorp - Skara - Karlsborg

Du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) lämna in en redogörelse. I den beskriver du omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året. Det är även här som du anger om du önskar arvode och rese-/milersättning.

För de fall arvode inte begärs för denna period avsäger jag mig även rätten att begära ut arvode i efterhand. Jag intygar att uppgifterna i denna redogörelse är riktiga.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa