Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) lämna in en redogörelse. I den beskriver du omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året. Det är även här som du anger om du önskar arvode och rese-/milersättning.

För de fall arvode inte begärs för denna period avsäger jag mig även rätten att begära ut arvode i efterhand. Jag intygar att uppgifterna i denna redogörelse är riktiga.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa