Utvecklingsmedel, social hållbarhet - uppföljning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om man inte nyttjat alla pengarna som erhållits tidigare genom godkänd ansökan så måste dessa redovisas i denna e-tjänst och sedan återlämnas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa