Installation av annan toalett än vattentoalett - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du installation av annan toalett än vattentoalett.

Avgifter (gäller för 2021):

Installation av annan toalett än vattentoalett 2030 kronor.*
(*avgiften inkluderar även anmälan om eget omhändertagande av avfall)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa