Begäran om entledigande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som god man eller förvaltare lämna in en begäran om entledigande.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa