Enskilt avlopp - ansökan eller anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Grästorp

Här ansöker du om eller anmäler enskild avloppsanläggning.

Avgifter vid ansökan (gäller 2024)

 1. Ansökan om tillstånd till sluten tank: 4 572 kr
 2. Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för 5 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till: 6 858 kr
 3. Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2: 4 572 kr
 4. Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning med vattentoalett till sluten tank och inrättande av BDT-anordning i samma ärende. (BDT = bad, disk, tvätt): 6 858 kr
 5. Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning för 6-10 personekvivalenter: 9 144 kr
 6. Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning för 11-25 personekvivalenter: 11 430 kr
 7. Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter: 17 145 kr
 8. Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter: 20 574 kr
 9. Ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) enligtskyddsföreskrifter för vattenskyddsområde: 6 858 kr
 10. Ansökan om tillstånd till inrättande av annan avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2: 6 858 kr

Avgift vid anmälan

 1. Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2: 4 572 kr
 2. Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2: 4 572 kr

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa