Busskort Gymnasieelev - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elev som går på De la Gardiegymnasiet och är berättigad till busskort behöver inte göra någon ansökan. Eleven får sitt kort i början på höstterminen.

Elev som bor i Lidköpings kommun och läser på annan gymnasieskola gör sin ansökan via denna e-tjänst. E-tjänsten kan även använda användas av elev som går på De la Gardiegymnasiet och behöver busskort på grund av flytt eller elev som börjar på skolan under terminen.

För att eleven ska vara berättigad till busskort ska närmaste färdväg mellan bostad och utbildningsställe vara mer än 6 km. Med busskortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan.

Elev som fyllt 20 år eller fyller 20 år på höstterminen innevarande läsår är inte berättigad till busskort.

Busskort får inte ansökas om eleven ansöker om eller har beviljats inackorderingstillägg.

Elev som har mer än 6 km mellan bostad och närmaste hållplats/avresestation kan ha rätt till anslutningsresa. Ansökan om detta görs direkt till din hemkommun.

Vid frågor kontakta:

Margareta Miles, telefon: 0510-77 06 80 eller e-posta: margareta.miles@edu.lidkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa