Störning eller klagomål - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Grästorp

En anmälan om störning kan t ex handla om lukt, vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg/hög temperatur, bristande ventilation eller liknande frågor. Det kan också röra störningar utomhus på till exempel tomtmark.

1. Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening eller direkt med den person som orsakar störningen.

2. Får du inte hjälp av den ansvarige kan du fylla i den här e-tjänsten som skickas till ansvariga på miljökontoret.

Inkommande handlingar till miljökontoret är offentliga och vi kan, efter sekretessprövning, vara skyldiga att lämna ut uppgifter. Det händer att vi skickar en kopia av gjord anmälan till fastighetsägaren. Om du vill vara anonym, ska du överhuvudtaget inte nämna ditt namn eller på något sätt avslöja vem du är. Då får du själv ansvara för att hålla kontakten med miljökontoret. Om du lämnar ditt namn till oss innebär det att du inte är anonym i ärendet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa