Avfallsdeklaration och grundläggande karakterisering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avfallsdeklaration och grundläggande karakterisering i enlighet med NFS 2004:10

Information om grundläggande karakterisering
Varje typ av avfall som deponeras ska ha genomgått en grundläggande karakterisering. Det åligger avfallsproducenten att se till att detta görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta (NFS 2010:4). Information som kan vara till hjälp finns nedan.

SFS 2011:927 (Avfallsförordningen)
Förordningen gäller avfall och avfallets hantering. I förordningens bilaga 4 finns en förteckning över avfall betecknade med en sexsiffrig avfallskod som svarar mot en fullständig definition av avfallet.

NFS 2004:10 (Deponiföreskrifterna)
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. Allmänna råd kopplade till föreskrifterna finns i Naturvårdsverkets Mottagningskriterier för avfall till deponi – Handbok 2007:1

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa