Fettavskiljare - information om fastighetens fettavskiljare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna information om fettavskiljare. Verksamheter där det finns risk för att fett eller fettförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska ha en fettavskiljare.  Läs mer via "Broschyr fettaskiljare", nedladdningsbar via e-tjänsten. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa