Samtycke sociala medier Kultur & Fritid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi behöver ditt samtycke för att kunna använda film och fotografier på dig som tas i samband med Lidköpings kommuns verksamhet. Film och fotografier kan komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte på tryckt material och i Lidköpings kommuns digitala kanaler.

  • Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du enklast genom att avsluta detta ärende. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  •  Samtycket är giltigt tills vidare, med rätt att återkalla när som helst.
  •  Vi delar inte dessa foton eller uppgifter med tredje part, på annat sätt än vad som är nämnt ovan.
  •  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Skicka då en e-post till: kulturfritid@lidkoping.se 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa