Tillfälligt föreningsstöd för ökade elkostnader - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förening ansöka om tillfälligt föreningsstöd för ökade elkostnader.  Detta stöd kan sökas för perioden 1 augusti 2022 till och med 30 november 2022 och kan sökas månadsvis eller för hela perioden.

I tjänsten ska föreningen redovisa:
Underlag - elförbrukning och kostnad för motsvarande månad år 2020
Underlag - elförbrukning och kostnad för motsvarande månad 2021
Underlag faktura/avtal där nuvarande elpris framgår
Underlag plan för eller beskriv i skrift era planerade energibesparande åtgärder på kort och på
lång sikt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa