Utvecklingsmedel, social hållbarhet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behov ska vara utgångspunkten

Initiativet ska utgå från ett behov som finns och ska vara en utveckling inom områdena psykisk hälsa och trygghetsfrämjande arbete. Viktigt är att arbetet sker i samverkan mellan minst två aktörer.

Rådet efterfrågar förslag som främjar:

  • användning av samhällets och den ideella sektorns resurser ska ske på ett föredömligt sätt,
  • kunskapsbaserat arbetssätt,
  • samarbeten mellan minst två aktörer.

Rådet prioriterar utvecklingsinsatser som handlar om:

  • verksamhetsutveckling genom förändrade arbetssätt,
  • utveckling/test av en ny idé,
  • kompetenshöjande insatser,
  • att ta fram kunskapsunderlag som exempelvis enkäter och kartläggningar.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa