Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som god man för ensamkommande barn redovisa ditt uppdrag och begära arvode.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa