Bostadsanpassning - ansökan

LÄS MER

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning.  Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Mer information om hur du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hittar du på bostadsanpassning -Lidköpings kommun 

 

När du fyller i din ansökan till bostadsanpassning behöver du bifoga följande bilagor :

 

  • Intyg från medicinskt sakkunnig.  Intyget ska styrka behoven av bostadsanpassning. Det kan vara avgörande för beslutet om bidrag
  • Ägare medgivande om sökande inte själv äger sin bostad.
  • Fullmakt om sökande önskar hjälp med beställningen.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten