Bostadsanpassning - ansökan

LÄS MER

 

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning.  Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Mer information hittar du på:

 bostadsanpassning -Lidköpings kommun 

Till din ansökan behöver följande bilagor bifogas för att ärendet ska kunna handläggas:

  • Intyg från medicinskt sakkunnig.  Intyget ska styrka behoven av bostadsanpassning.
  • Ägare medgivande Samtliga ägare ska lämna medgivande till sökta åtgärder om inte sökanden ensam äger sin bostad
  • Fullmakt Om sökanden saknar förmåga att själv driva sitt ärende