Vattenmätare - ärende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är endast personal från Teknisk Service, VA-enheten som har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren, plombera vattenmätaren samt öppna och stänga servisventil (förbindelseventilen mellan din fastighet och det kommunala ledningsnätet). 
 
Om du planerar att ändra vattenmätarens placering eller bygga och renovera så att du måste bryta plomberingen eller stänga av servisventilen måste du först kontakta oss. 
 
Med E-tjänsten kan du till exempel anmäla en bruten plombering, skadad mätare eller om vattnet behöver stängas av i samband med renovering. 
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa