Beställning av arkivhandlingar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst beställer du handlingar ur kommunarkivets bestånd. Desto tydligare du är i din begäran, desto lättare blir det för kommunarkivets personal att tillgodose din begäran.
Använd fältet övrigt för kompletterande uppgifter. Kommunarkivets personal kan komma att kontakta dig angående din begäran om den behöver förtydligas eller begränsas.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa