Elnät - flyttanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Två avtal-Elnät och Elhandel:

Som kund behöver du ha två olika elavtal, ett för användning av nätet och ett när det gäller din förbrukning av el.

Elnätsavtalet tecknar du alltid först, du hänvisas till Lidköping elnät och det behandlas i denna tjänst. Anmäl din inflytt till elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. Elnätsavtalet är knutet till en adress och behöver därför sägas upp, uppsägning av avtal kan bara ske framåt i tiden.

Elhandelsavtalet tecknar du med elhandelsföretaget, där kan du som kund välja fritt. Vill du teckna ditt elhandelsavtal redan idag kan du välja vårat anvisade bolag, Billinge Energi. Då kommer du få en samlad faktura på elnät o elhandel. Väljer du annat elhandelsbolag får du två fakturor.

Teckna elhandelsavtal med Billinge Energi

https://www.billingeenergi.se/elavtal/  

Läs mer om att välja elhandelsföretag

https://www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/ditt-elavtal/

 

När du ska flytta UT - Avflytt:

Ditt elnätavtal är knutet till en viss anläggningsadress och mätpunkt och kan därför inte flyttas, utan måste sägas upp, även om du flyttar inom samma elnätsföretag. Anmäl din avflytt i god tid! Om avtalet inte sägs upp kvarstår ditt betalningsansvar till dess anmälan om avflytt bekräftats av oss. Din anmälan om avflytt är gällande från det att du fått en bekräftelse från oss.

 

När du ska flytta IN - Inflytt:

I samband med påbörjande av elleverans tecknas ett elnätavtal. Elnätavtalet är knutet till en viss anläggningsadress och mätpunkt. Anmäl inflytt, teckna elnätavtal,   i god tid innan tillträde. När avtal tecknas förbinder sig såväl elanvändaren som Lidköping Elnät att följa vid varje tidpunkt beslutade nätavgifter samt allmänna avtalsvillkor, dessa finns i sin helhet på vår hemsida www.lidkopingelnat.se 

Vid inflyttning debiteras en administrativ engångsavgift på 340 kr (inkl. moms). 
Har du flyttat in och glömt att teckna elnätavtal blir elen avstängd, det kallas "avstängning på grund av bristande abonnemang".  
Ditt elnätavtal är gällande från det att du fått en bekräftelse från oss.

 

Hämtning av företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa