Elnät - flyttanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har två avtal - Elnät och Elhandel
Som kund har du två olika avtal gällande el. Det ena är ett elnätavtal, med elnätsföretaget som äger elnätet där du bor. Det är elnätavtal som behandlas i denna e-tjänst. Det andra är ett elhandelsavtal, med ett elhandelsföretag som du köper din el av.
Läs mer om att välja elhandelsföretag  https://www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/ditt-elavtal/

 

När du ska flytta UT - Avflytt:

Ditt elnätavtal är knutet till en viss anläggningsadress och mätpunkt och kan därför inte flyttas, utan måste sägas upp, även om du flyttar inom samma elnätsföretag. Anmäl din avflytt i god tid! Om avtalet inte sägs upp kvarstår ditt betalningsansvar till dess anmälan om avflytt bekräftats av oss. Din anmälan om avflytt är gällande från det att du fått en bekräftelse från oss.

 

När du ska flytta IN - Inflytt:

I samband med påbörjande av elleverans tecknas ett elnätavtal. Elnätavtalet är knutet till en viss anläggningsadress och mätpunkt. Anmäl inflytt, teckna elnätavtal,   i god tid innan tillträde. När avtal tecknas förbinder sig såväl elanvändaren som Lidköping Elnät att följa vid varje tidpunkt beslutade nätavgifter samt allmänna avtalsvillkor, dessa finns i sin helhet på vår hemsida www.lidkopingelnat.se 

Vid inflyttning debiteras en administrativ engångsavgift på 340 kr (inkl. moms). 
Har du flyttat in och glömt att teckna elnätavtal blir elen avstängd, det kallas "avstängning på grund av bristande abonnemang".  
Ditt elnätavtal är gällande från det att du fått en bekräftelse från oss.

 

Hämtning av företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa