Anmälan från socialtjänsten/vården om behov av god man eller förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Vara - Essunga - Grästorp - Skara - Karlsborg

Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan ska göras i denna e-tjänst. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan ställföreträdare föreligger. 

Enbart kommun-anställda (Lidköping) kan använda e-tjänsten utan privat bank-ID.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa