Åtagande

LÄS MER

I denna blankett kan du anmäla ditt intresse för att åta dig uppdraget som god man/förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommun@lidkoping.se
0510 - 77 00 00