Undermätare för djurgård - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Följande villkor ska vara uppfyllda för att få ansluta till undermätare:

•Godkänt återströmningsskydd, SS EN1717:2020 ska vara installerat.
•Avtal mellan Lidköping miljö och teknik AB och aktuell VA-förening ska vara tecknat.
•Avtal mellan aktuell VA-förening och djurhållare ska vara tecknat.
•Lidköping miljö och teknik AB ska ha kontrollerat och godkänt installationen av återströmningsskydd och att undermätaren enbart levererar vatten tilldjurhållningen. Övriga utrymmen, till exempel personalutrymmen, ska inte omfattas av undermätning.
•Lidköping miljö och teknik AB ska ha installerat och plomberat undermätaren.

Ytterligare informationsmaterial finns på Vatten och Avlopp - Lidköpings kommun (lidkoping.se)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa