Undermätare för djurgård - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Följande villkor ska vara uppfyllda för att få ansluta till undermätare:

•Godkänt återströmningsskydd, SS EN1717:2020 ska vara installerat.
•Avtal mellan Vatten-Avlopp Lidköpings kommun och aktuell VA-förening ska varatecknat.
•Avtal mellan aktuell VA-förening och djurhållare ska vara tecknat.
•Vatten-Avlopp, Lidköpings kommun, ska ha kontrollerat och godkänt installationenav återströmningsskydd och att undermätaren enbart levererar vatten tilldjurhållningen. Övriga utrymmen, till exempel personalutrymmen, ska inteomfattas av undermätning.
•Vatten-Avlopp, Lidköpings kommun, ska ha installerat och plomberatundermätaren.

Ytterligare informationsmaterial finns på lidkoping.se/vatten

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa