Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. För att beviljas inackorderingstillägg ska du vara antagen till riksrekryterande utbildning som drivs av offentlig huvudman såsom kommun eller landsting.

Idrottsutbildningar (RIG eller NIU) kan berättiga till inackorderingstillägg.

Lokal idrottsutbildning (LIU) berättigar ej till inackorderingstillägg

Om du studerar på fristående gymnasieskola, folkhögskola eller riksinternat söker du inackorderingstillägg via CSN.

Inackorderingstillägg – Bidrag på fristående gymnasieskola eller folkhögskola - CSN

Mottagning i första hand innebär att du är antagen till utbildningen på samma villkor som elever som är bosatta på utbildningsorten. Det krävs att du studerar på heltid för att du skall få inackorderingstillägg. Restiden mellan hemmet och skolan ska vara minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimma(r) i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Ansökan för inackorderingstillägg för höstterminen skall vara inskickad i självservice senast 1 december.

Ansökan för inackorderingstillägg för vårterminen skall vara inskickad i självservice senast 1 maj.

Observera att det enbart är enbart innevarande termin man har möjlighet att söka retroaktiv ersättning för.

Du kan få inackorderingstillägg även om den utbildning du söker finns i din hemkommun. Detta gäller exempelvis om du blivit antagen till utbildningen av personliga skäl eller om dina föräldrar flyttat och du bor kvar för att fullfölja din utbildning

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (t.ex. busskort).

Beroende på avståndet (närmaste väg) mellan hemorten och skolorten beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:

Avstånd i km   Kr/mån (beslutade för 2023)

0-60                    1750

61-120               1960

121-250             2220

251-700             2570

701 –                  2950

 

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om tillägg grundar sig på de uppgifter som lämnats i ansökan och av skolan. För att undvika krav på återbetalning är det viktigt att göra en anmälan till berörd skola samt till Utbildningsförvaltningen i Lidköpings kommun om något av ovanstående inträffar.

Inackorderingstillägg för studier vid friskola, folkhögskola, riksinternatskola och utomlands handläggs av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, www.csn.se

Om du vill ha mer information kan du kontakta din studie-och yrkesvägledare, skolkurator eller handläggare på Lidköpings kommun, Christine Ström  e-post: christine.strom@edu.lidkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa