Vatten och avlopp - Servisanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna anmälan är första steget till en VA-anslutning. Anmälan ska vara Lidköping miljö och teknik AB tillhanda senast 1 månad innan önskat inkopplingsdatum. OBS! Situationsplan VA måste bifogas anmälan. När vi fått din anmälan kontrollerar vi möjligheterna att anslutna till den allmänna VA-anläggningen.

Nästa steg är att vi anvisar en förbindelsepunkt för anslutning. Därefter skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Först när fakturan är betald till oss får du koppla in dig till den allmänna VA-anläggningen. Observera att det endast är personal från Lidköping miljö och teknik AB som har tillstånd att släppa på vatten ifrån den allmänna VA anläggningen.

När det är dags att sätta upp vattenmätaren och släppa på vattnet beställer du detta via vår E-tjänst som finns på sjalvservice.lidkoping.se alternativt via telefon till Lidköpings kommuns kontaktcenter 0510-77 00 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa