Kyltorn - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du kyltorn enligt förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1998:899) §38a.

Sedan den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikt på kyltorn. Regeringen har beslutat att kyltorn ska vara anmälningspliktiga verksamheter då det finns en risk för legionellasmitta från kyltorn. Kommunen har ansvar att smittspåra vid legionellautbrott och anmälningsplikten är tänkt att underlätta kommunernas smittspårningsarbete och minska riskerna för smittspridning.

Här är några viktiga datum att komma ihåg:

  • Om ett kyltorn uppfördes eller användes före den 1 februari 2024 ska det vara anmält senast den 31 december 2024.
  • Om ett kyltorn uppförs eller används efter den 1 februari 2024 ska kyltornet vara anmält senast sen 1 augusti 2024.

Om kyltorn ingår i verksamheter som redan innan är anmälnings- eller tillståndspliktiga behöver dessa inte anmälas.
Nya kyltorn får börja användas tidigast sex veckor efter inkommen anmälan, om inget annat beslutas av tillsynsmyndigheten.

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på anläggningar är öppna kyltorn, slutna kyltorn, torrkylare med vattenspridningsmunstycken samt en del skrubbrar. Skrubbrar (luftskrubbrar) är anordningar som använder vätska för att avlägsna oönskade ämnen från luft eller gasblandningar på ett sätt som gör att aerosoler bildas.

Avgift

Avgift för handläggning tas ut av miljö- och byggnadsnämnden enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa