Bidrag för kulturarrangemang, produktioner och program - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget kan sökas av föreningar som arrangerar publik kulturell verksamhet som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler. Bidragets storlek baseras på arrangemangets kostnader. Bidrag kan sökas löpande eller för ett år i taget.

För mer information, läs på kommunens hemsida.

För att kunna söka detta bidrag måste föreningen vara godkänd som stödberättigad förening. Här ansöker du om att bli stödberättigad!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa