Uttag från spärrat konto - Förmyndare (omyndig) - ansökan

LÄS MER

I denna blankett kan du som förmyndare ansöka om uttag från spärrat konto.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommun@lidkoping.se
0510 - 77 00 00