Samtycke till publicering av bilder för elever på De la Gardiegymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Följande gäller för samtycke:

- Samtycket är giltigt så länge du är inskriven på skolan + 1 år. Ett samtycke är frivilligt och kan återkallas. För att återkalla ditt samtycke kontaktar du skoladministratören för ditt program. Väljer du inte att skriva under samtyckesavtalet eller vid ett senare tillfälle återkalla ditt samtycke kommer du inte drabbas av negativa konsekvenser.

- Som vårdnadshavare/elev har du rätt att kontakta oss för att får information om vilka uppgifter som behandlas om ditt barn/dig. Du har även rätt att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa