Samtycke till lämplighetsprövning

LÄS MER

Samtycke till tillämplighetsprövning en grundläggande princip för att skydda individers rättigheter och integritet inom olika områden av samhället.

Överförmyndaren behöver utföra lämplighetskontroll innan en person åtar sig nytt uppdrag. En sådan prövning medför bland annat att överförmyndaren kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret och kronofogden samt att inhämta uppgifter från socialtjänsten samt Överförmyndaren i personens folkbokföringskommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa