Viktig information om mitt barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att snabbt kunna få kontakt med dig som förälder vid olycksfall eller annan akut situation ber vi dig snarast anmäla kontaktuppgifter där vi under skoltid kan nå dig eller annan till barnet närstående person. 

I denna e-tjänst får du även annan information samt frågor för godkännande .

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa