Kompostering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du din kompostanläggning av hushållsavfall enligt Lidköping kommuns renhållningsordning fastställd av Lidköping kommuns kommunfullmäktig.
Avgift för 1,5 timmars handläggning tas ut av miljö-och byggnadsnämnden enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa