Riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En kommun ska på de villkor som anges i lagen om riksfärdtjänst (1977:735) lämna ersättning för reskostnader till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst får inte användas för resor som staten, kommunen eller landstinget, enligt annan lag eller förordning, är skyldig att ordna eller betala. Det gäller t.ex. sjukresor och resor i tjänsten eller arbetslivsinriktad rehabilitering med mera. Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader med allmänna  kommunikationer.

Läs mer om hur Lidköping kommun hanterar färdtjänst...

Ansökan om riksfärdtjänst skickas inför varje enskild resa senast 14 arbetsdagar innan önskat avresedatum. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare.

Inför jul- och nyårshelg samt sommarsemester ska ansökan skickas en månad före önskat avresedatum. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa