Förslag på namn på gator och platser (Memorialbanken)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Memorialbanken är en samling namn som kan användas vid namngivning på nya gator, vägar och platser i Lidköpings kommun. Memorialbanken ska innehålla historiska personer med anknytning till Lidköping.

Förslagen samlas in och behandlas enligt följande arbetsgång efter att ha granskats av namngivningsgruppen bestående av en tjänsteperson från Plan-Trafik, en tjänsteperson från Vänermuseet samt en tjänsteperson från Mark och exploatering. Namngivningsgruppen ska diskutera förslaget utifrån historiska, funktionella, språkliga med flera aspekter och kan vid behov samråda med hembygdsföreningar, intresseorganisationer etc. Förslag kan även diskuteras i samråd med exempelvis boende längs gata, fastighetsägare och andra berörda.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa