Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

LÄS MER

Det går att vara anonym om man önskar det och din synpunkt tas ändå emot av berörd förvaltning.

 

Lämna in klagomål

Här kan du lämna uppgifter om du till exempel tycker att ett barn eller en elev/studerande har blivit felaktigt behandlad eller om du upplever att den allmänna situationen på förskolan, skolan eller vuxenutbildningen är dålig.

Tänk på att om det gäller fler än ett barn eller elev/studerande, måste du fylla i ett formulär för varje person.

 

Skyddade personuppgifter

Om du och/eller det barn eller den elev/studerande som klagomålet gäller har skyddade personuppgifter hänvisas ni till att ta kontakt med Lidköpings kommuns kontaktcenter som kan hjälpa er att fylla i en uppgifterna på blankett.

 

Anonymitet

Du har rätt att lämna in ditt klagomål anonymt, då ska du inte fylla i några kontaktuppgifter eller ange namn. Om du väljer att vara anonym innebär det att handläggare av klagomålet inte kan ställa kompletterande frågor till dig. I det fall uppgifterna du lämnat inte är tillräckligt konkreta kan klagomålet komma att avskrivas.

Om du väljer att vara anonym och uppgifterna i klagomålet är tillräckliga kommer det att utredas, men du kommer inte få någon återkoppling på ditt klagomål.

 

Prata med förskolan, skolan eller vuxenutbildningen först

För att få så snabb och effektiv hjälp som möjligt ska du i första hand ta kontakt med rektorn på den förskola, skola eller vuxenutbildning ditt klagomål gäller.

Alla uppgifter utreds inte av huvudman, till exempel utreds inte sådana uppgifter där förskolan, skolan eller vuxenutbildningen kan hantera problemen bättre.

 

Klagomålshantering

Alla som driver skolor, så kallade huvudmän, har ett ansvar att ta emot och hantera klagomål. Om du är missnöjd med rektors svar eller hantering av ditt klagomål ska du därför vända dig till huvudmannen. Lidköpings kommun är huvudman för de kommunala förskolorna, skolorna samt vuxenutbildningen. Huvudmannen har ett ansvar att oberoende av rektor utreda ditt klagomål.

Lidköpings kommun hanterar inte klagomål gällande utbildning som bedrivs av annan huvudman än kommunen.

 

Offentlighetsprincipen

Alla inkomna uppgifter blir så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa dem. Lidköpings kommun lämnar inte ut uppgifter som omfattas av sekretess. Lidköpings kommun är även skyldig att skydda känsliga personuppgifter mot otillåten användning eller åtkomst i enlighet med dataskyddsförordningen.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa