Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

LÄS MER

Klagomål förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Det går att vara anonym om man önskar det och din synpunkt tas ändå emot av berörd förvaltning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa