Oljeavskiljare - information om fastighetens oljeavskiljare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna information om oljeavskiljare. Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare.  Läs mer via "Broschyr Oljeavskiljare", nedladdningsbar via e-tjänsten. 

Kom ihåg att installation av oljeavskiljare även ska anmälas enligt plan- och bygglagen och detta genomförs i e-tjänsten ”Byggnadsåtgärder (som inte kräver bygglov" (länk).

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa