Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till övriga enskilda vägar som är längre än 400 m upp till 1000 meter kan ett kommunalt underhållsbidrag på 1,20 kr/meter väg sökas. Bidragsperioden är en treårsperiod. Efter varje period ska ny ansökan göras. Ingen påminnelse görs om att ny ansökan ska lämnas.

För att vägbidrag ska betalas ut krävs följande:

  • Längd på väg minst 400 m — 1000m
  • Helårsboende skall finnas utmed vägen
  • Förbudsskyltar får ej sättas upp och skall alltså vara tillåten för trafik
  • Väghållare som har minst 1000 m väg, i första hand ansöker om statsbidrag
  • Vägen ska ha godtagbar standard, och godkännas av besiktningsman

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa