Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till övriga enskilda vägar som är längre än 400 m upp till 1000 meter kan ett kommunalt underhållsbidrag på 1,20 kr/meter väg sökas. Bidragsperioden är en treårsperiod.  Efter varje period ska ny ansökan göras. Ingen påminnelse görs om att ny ansökan ska lämnas. Bidragsperiod som gäller nu är 2023-2025.

 

För att vägbidrag ska betalas ut krävs följande:

  • Längd på väg minst 400 m — 1000m
  • Helårsboende skall finnas utmed vägen
  • Förbudsskyltar får ej sättas upp och skall alltså vara tillåten för trafik
  • Väghållare som har minst 1000 m väg, i första hand ansöker om statsbidrag
  • Vägen ska ha godtagbar standard, och godkännas av besiktningsman

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa