Utställning Subsurface - utvärdering

LÄS MER

Subsurface är en vidareutveckling av Lidköpings konsthall där unga förmågor kan engagera sig i kulturlivet. Här visas konst av professionella konstnärer som attraherar och inspirerar en yngre publik, i en blandning med konst som skapats av unga som går i konstnärsdrömmar. I Subsurface har unga utrymme att påverka det lokala kulturlivet och möjlighet att etablera sig på konstscenen.

Här får du möjlighet att utvärdera ditt deltagande i Subsurface.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa