Kultur- och fritids- och föreningsnämndens prioriteringar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ekonomiskt stöd ur Kultur- och fritid- och föreningsnämndens prioriteringar kan sökas av idéburna organisationer som skapar förutsättningar för och bidrar till utvecklingen av ett rikt kultur- och fritidsliv i Lidköpings kommun. Organisationens arbete ska riktas till medborgare och besökare i Lidköpings kommun, främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering och bidra till hållbar utveckling samt komplettera nämndens egen verksamhet.

En idéburen organisation kännetecknas av följande:

 • Syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé
 • Gynnar allmänintresset
 • Syftar inte till direkt privata ekonomiska vinster
 • Stadgar el. dyl. tillåter inte att överskott tas ut ur verksamheten
 • De är inte en del av stat/kommun

Stödberättigade föreningar söker i första hand de normerande föreningsbidragen.

 

Ansökningar bedömas utifrån följande kriterier

 • I vilken utsträckning insatsen bidrar till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet
 • I vilken utsträckning insatsen är riktad till medborgare och besökare i Lidköpings kommun
 • I vilken utsträckning insatsen har en barn- och ungdomsprofil
 • I vilken utsträckning insatsen bidrar till innovation och nytänkande

 

Följande ansökningar beviljas inte

 • Till verksamhet utanför nämndernas verksamhetsområde
 • I efterskott
 • Till verksamheter som strider mot demokratiska principer
 • Till verksamhet som tillåter att överskott tas ut ur verksamheten

 

Ansökan
Ansökan sker löpande under året och ska innehålla en verksamhets- och/eller projektplan, budget, resultat- och balansrapport från föregående år, verksamhetsberättelse från föregående år samt organisationens stadgar, bolagsordning el. dyl.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa