Faderskapsbekräftelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.
 
Social och Arbetsmarknad är ansvariga för att fastställa faderskap och föräldraskap. För dig som är kvinna, och som inte är gift, kommer det en kallelse till oss i samband med ditt barns födelse. Du kan också kontakta oss för att fastställa faderskapet innan barnet är fött.
Detta gäller även två kvinnor som får barn tillsammans.
 
Vad innebär fastställande av faderskapet?
 
Du som är kvinna, och som inte är gift, får svara på frågor om vem som är pappa till barnet. Mannen får sedan bekräfta faderskapet.
Föräldrarna får information om vad gemensam och enskild vårdnad innebär. Det är mamman som bestämmer vilken vårdnad som är aktuell. Om det finns några frågetecken kring faderskapet gör man en utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet.
Om ni är ett gift heterosexuellt par behövs inget fastställande av faderskapet. Ni blir automatiskt föräldrar till barnet och får gemensam vårdnad.

Om ni är sammanboende kan ni boka tid hos Social och Arbetsmarknad i denna e-tjänst. Om ni inte är sammanboende kommer Familjerätten att kontakta er. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa