Föräldra-/Faderskapsbekräftelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Social Välfärd är ansvariga för att fastställa faderskap och föräldraskap. För dig som är kvinna, och som inte är gift, kommer det en kallelse till dig i samband med ditt barns födelse. Du kan också kontakta oss för att fastställa faderskapet innan barnet är fött.

Detta gäller även två kvinnor som får barn tillsammans.

Vad innebär fastställande av faderskapet?

Du som är kvinna, och som inte är gift, får svara på frågor om vem som är pappa till barnet. Mannen får sedan bekräfta faderskapet. Om det finns några frågetecken kring faderskapet gör man en utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet.

Vårdnaden

Föräldrarna får information om vad gemensam och ensam vårdnad innebär. Det är mamman som bestämmer vilken vårdnad som är aktuell. Om ni är ett gift heterosexuellt par behövs inget fastställande av faderskapet. Ni blir automatiskt föräldrar till barnet och får gemensam vårdnad.

Vill du boka tid för fastställande av föräldraskap eller faderskap?

Om ni önskar boka en tid för föräldraskap/faderskapsbekräftelse fyller du i e-tjänsten. Om ni bor tillsammans kommer Kontaktcenter kontakta er för att boka en tid. Om ni inte bor tillsammans eller om barnet är blivit till genom assisterad befruktning med spermadonation eller/och äggdonation  kommer Familjerätten att kontakta er. Du kan fylla i e-tjänsten för att fastställa föräldraskapet/faderskapet innan barnet är fött.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa