Vatten, avlopp och sophämtning, teckna, ändra eller avsluta abonnemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som abonnent hos Lidköping Vatten och Avlopp omfattas du av ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns vatten- och avloppsanläggning) och gällande VA-taxa.

För all avfallshantering gäller Miljöbalken, Renhållningsordning samt Avfallsplan och gällande Renhållnings-taxa.

 

Hämtning av företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa