Vatten, avlopp och sophämtning - teckna, ändra eller avsluta abonnemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som abonnent hos Lidköping Vatten-Avlopp omfattas du av ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns vatten- och avloppsanläggning) och gällande VA-taxa.

För all avfallshantering gäller Miljöbalken, Renhållningsordning samt Avfallsplan och gällande Renhållnings-taxa.

 

Hämtning av företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa