Meddelande om beställt tolkuppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Vara - Essunga - Grästorp - Skara - Karlsborg

I denna e-tjänst kan du meddela om beställt tolkuppdrag från Tolkförmedling Väst.

 

Behov av tolk vid uppdrag som god man för ensamkommande barn

Tolk är i många fall nödvändigt vid möte med barnet i början. Om barnet bor på ett HVB-hem
bokas tolk till första mötet av boendet eller socialtjänsten. Om barnet ska delta på ett möte hos
en myndighet är det även då myndigheten som ansvarar för att tolk finns närvarande. I andra
fall kan god man själv behöva boka tolk vid samtal med barnet och det är endast i dessa fall du
som god man själv behöver meddela oss eftersom Överförmyndaren då ska faktureras för
tolkkostnaderna. Hör av dig till Överförmyndaren om du vill veta hur/var du bokar tolk. Om du
behöver boka tolk mer än 4 tillfällen i ett uppdrag behöver du höra av dig till överförmyndaren
för ett godkännande innan du bokar fler tolkuppdrag.

 

Behov av tolk vid uppdrag som god man eller förvaltare för vuxen huvudman

Om huvudmannen ska delta på ett möte hos en myndighet är det myndigheten som ansvarar
för att tolk finns närvarande. Huvudregeln är att en vuxen huvudman ska stå för sina egna
kostnader både när det gäller arvode/kostnadsersättning till sin ställföreträdare men också när
det avser tolkkostnader. Tolkfakturor ska därför stå i huvudmannens namn. Om huvudmannen
inte samtycker till eller har råd med detta men du som ställföreträdare ändå anser att tolk är
nödvändigt vid era besök behöver du höra av dig till överförmyndaren för ett godkännande
innan du bokar ett tolkuppdrag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa