Bidrag lovaktivitet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lovaktiviteter

Föreningar och studieförbund kan ansöka om bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6-15 år att kunna delta i kostnadsfria lovaktiviteter.

Det är i nuläget svårt att se hur spridningen och effekterna av det Coronaviruset kommer att gestalta sig i Sverige. Lidköpings kommun förbehåller sig därför rätten att fatta beslut om förändringar rörande bidraget och att eventuellt sökt bidrag inte kommer att utbetalas.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa