Dispens för gödselspridning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping - Götene - Grästorp

Här gör du en ansökan om undantag för gödselspridning enligt § 36 i SJVFS 2004:62.

För handläggning av ansökan debiteras en avgift för nedlagd tid enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa