Sponsring ansökan/uppföljning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nya riktlinjer för sponsring

Sedan januari 2017 har kommunen nya riktlinjer för ansökan om sponsring. Riktlinjerna syftar till att alla ansökningar ska bedömas så enhetligt och konsekvent som möjligt. Det innebär att alla som är intresserade av ett sponsorsamarbete med kommunen måste från och med 2017 göra en formell ansökan utifrån ett antal olika kriterier. Ansökan måste vara inkommen till kommunen senast 1 mars eller 1 september.

 

Sponsringsråd bereder alla ansökningar

Ett sponsringsråd bestående av representanter från kommunstyrelsens verksamheter, Kultur & Fritid och Destinationsbolaget kommer sedan att bereda varje ansökan och lämna förslag på hantering och avtalsnivå till kommunstyrelsen.


Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar om all sponsring, men för sponsringsärenden där beloppet understiger 30000 kr har kommundirektören möjlighet att besluta på delegation.

 

Läs hela sponsringspolicyn här

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa