Bidrag för renoveringar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna söka detta bidrag måste föreningen vara godkänd som stödberättigad förening. Här ansöker du om att bli stödberättigad!

 

Särskilda villkor

Utöver allmänna villkor gäller:

  • Bidrag kan sökas till nyanläggning eller underhållsarbete på fastigheter/anläggningar som ägs av föreningen.
  • Bidrag utgår inte för eget arbete eller till inventarier.
  • Ansökan om bidrag kan inte lämnas in på redan påbörjat/avslutat arbete.

Förhandsbesked

Förening som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående, har möjlighet att ansöka om bidrag i anslutning till det inträffade. Föreningen kan i detta fall få ett förhandsbesked.

Ansökan

Ansökan senast 1 maj och/eller 1 december.
Ansökan ska innehålla motivering, offert, ritningar och tidplan.


Utbetalning

Beviljat bidrag utbetalas när verifikationer, t.ex. fakturakopior redovisats.
Beviljat bidrag ska nyttjas inom två år
 

För mer information, läs på kommunens hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa