Kontrakt för lån av digital enhet, elevskåp och medier på De la Gardiegymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lidköping kommun erbjuder elever att låna personlig dator, elevskåp och medier från bibliotek under den tid som hen är elev på De la Gardiegymnasiet. Genom att underteckna det här kontraktet förbinder du dig till att ditt barn följer kontraktet och är medveten om att skolan har rätt att återta utrustningen om kontraktet inte följs.

Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom kontraktets innehåll med eleven. Kontraktet gäller från det att eleven fått utrustningen till dess att den lämnas tillbaka till skolan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa